Nytt förbud på Kullaberg

Observera att ett beträdelseförbud finns på Kullaberg. Detta på grund av at ett nytt par med Pilgrimsfalkar håller på att etablera sig.

Man kan klättra vid själva Visitgrottan om man tar den vanliga trappan ned. Men väster om är det förbjudet.
Vidare är hela malen väster om Visitgrottan, de s.k. flyver-väggarna stängd.

Är du i närheten och ser falkarna varna ska du genast ge dig av från området.