Kallelse till medlemsmöte

Vi kommer inleda fixardagen den 12 november klockan 10:00 med ett medlemsmöte.

Se följande dokument för bakgrund och dagordning: Kallelse medlemsmöte 2016-11-12