Kalender

Använd följande adress för att komma åt din kalender från andra program. T ex din mobiltelefon.
ICAL: http://www.google.com/calendar/ical/webmaster%40helsingborgsk2.se/public/basic.ics
XML: http://www.google.com/calendar/feeds/webmaster%40helsingborgsk2.se/public/basic

Top