Styrelsen

Ordförande

Niklas Andersson
ordforande@helsingborgsK2.se

niklas-andersson

Sekreterare

Roger Strandqvist
sekreterare@helsingborgsk2.se

roger-strandqvist

Kassör

Per Bäcklin
kassor@helsingborgsk2.se

IMG_20170306_200521877_TOP

Ledamot

Maria Schultz

Ledamot

Viktoria Gaspar
viktoria-gaspar

Suppleant

Dan Ståhl

Suppleant

Malin Gröndahl

Revisor

Marie-Louise Edman

Revisor

Staffan Sjöstedt

Valberedning

Helén Strandqvist

Valberedning

Kristjan Fjölnirsson

Sektionsansvariga

Vägg
John Olsson
Städ
Tommy Hasselblatt
Fritidsgården
Staffan Sjöstedt
Öppethållare
Sanna Ståhl
Barn & Ungdom
Viktoria Gaspar
ungdom@helsingborgsk2.se
Webb
Staffan Sjöstedt
webmaster@helsingborgsk2.se
Instruktörerna
Johan Magnusson
Prova på
Sanna Ståhl
bokning@helsingborgsk2.se