Styrelsen

Ordförande

Niklas Andersson
ordforande@helsingborgsK2.se

niklas-andersson

Kassör

Roger Strandqvist
sekreterare@helsingborgsk2.se

roger-strandqvist

Sekreterare

Malin Gröndahl
kassor@helsingborgsk2.se

Ledamot

Maria Schultz

Ledamot

Viktoria Gaspar
viktoria-gaspar

Suppleant

Dan Ståhl

Suppleant

Linn Broberg

Revisor

Marie-Louise Edman

Revisor

Staffan Sjöstedt

Valberedning

Helén Strandqvist

Valberedning

Kristjan Fjölnirsson

Sektionsansvariga

Vägg

John Olsson

Städ

Tommy Hasselblatt

Fritidsgården

Niklas Andersson

Öppethållar

Sanna Ståhl

Barn & Ungdom

Viktoria Gaspar
ungdom@helsingborgsk2.se

Webb

Staffan Sjöstedt
webmaster@helsingborgsk2.se

Instruktörerna

Johan Magnusson
kurser@helsingborgsk2.se

Evenemang (prova på / kom igång)

Sanna Ståhl
bokning@helsingborgsk2.se

Top