Priser

När du kommer och besöker oss

Nedanstående kan du betala med kontanter eller med Swish

Engångsträning, medlem + ungdom + andra SKF klubbar 50 kr
Engångsträning, icke medlem 60 kr
Engångsträning, barn under 7 år 30 kr
10-kort (enbart för medlemmar) 400 kr
Prova-på  150 kr
Uppklättring 100 kr
Dagshyra friktionsskor 20 kr
Dagshyra klättersele 10 kr
Dagshyra repbroms + skruvkarbin 5 kr

Medlemskap, träningskort och kurser

Medlemskap, träningsavgift och kursavgifter betalas till bankgironr: 5902-5692.

Skriv som meddelande ditt personnummer (12 siffror) + namn + ändamål.
Skicka även alltid ett mail med namn + personnummer + address + tel.nr + e-mailaddress samt vad ni betalat för och när ni har betalat till kassor@helsingborgsk2.se.

Årsmedlemskap 1), vuxen 360 kr
Årsmedlemskap 1), junior (t.o.m. året man fyller 19 år) 150 kr
Träningskort halvår 2), vuxen 1000 kr
Toppreps- och ledkurs (se mer under kurser) 600 kr
Träningskort halvår 2) , student + ungdom (15år – t.o.m. året man fyller 19år) 600 kr
Barn- och Ungdomsklättring 550 kr

1) Årsmedlemskap gäller per kalenderår, dvs januari till december. I medlemsskapet ingår en klätterförsäkring samt tidningen Bergsport. Försäkringen gäller från det att man betalt in.

2) För att få lösa halvårskort krävs medlemskap i Helsingborgs klätterklubb. Halvåren följer terminerna, dvs januari till juni, och juli till december.

 

Nyckel

kan kvitteras ut efter visat engagemang i klubben. Hör med öppethållaren för mer information om vad som gäller.

Top